รางวัลประเภทรายการ “รางวัลทีวีสีขาว ครั้งที่ 2”

รางวัลทีวีสีขาว ประเภทรายการ 10 รางวัล

แต่ละรางวัลจะได้รับ : ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 200,000 บาท

1. รายการ ข่าวดีเด่น

2. รายการ สารคดีดีเด่น

3. รายการ กีฬาสร้างสรรค์ดีเด่น

4. รายการ สำหรับเด็กดีเด่น

5. รายการ สำหรับครอบครัวดีเด่น

6. รายการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

7. รายการ ปกิณกะดีเด่น

8. รายการ ส่งเสริมการศึกษาหรือเทคโนโลยีดีเด่น

9. รายการ ละครชุดสร้างสรรค์ดีเด่น

10. รายการ ละครดีเด่น

 

หมายเหตุ. รายละเอียดดังกล่าวโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม