หลักเกณฑ์การสมัครโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” ครั้งที่ 2

Posted on 11th Nov 2019

คุณสมบัติผลงาน

 1. เป็นผลงานที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช.
 2. เป็นผลงานที่ผลิตและออกอากาศในประเทศไทย
 3. เป็นผลงานที่ออกอากาศในช่วงเวลา 15 ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2563
 4. ผลงานที่ส่งประกวดในประเภทรางวัลที่เกี่ยวข้องกับละคร จะต้องออกอากาศให้แล้วเสร็จระหว่างช่วงเวลา

   15 ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2563

เอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. แนวคิดรายการหรือ Concept Proposal (ถ้ามี)
 3. Link Video ผลงาน

วิธีการสมัคร

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครโครงการ สามารถดาวโหลดได้ที่ www.whitetvaward.com
 2. นำส่งข้อมูลแนวคิดรายการหรือ Concept Proposal ความยาวไม่เกิน 3 หน้า (ถ้ามี)
 3. นำส่งผลงานความยาวไม่เกิน 20 นาที ในรูปแบบ Link Video เท่านั้น
 4. ส่งข้อมูลการสมัครที่ (1)-(3) เข้ามาที่ Email : whitetvaward@gmail.com

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-6439100 หรือ email : whitetvaward@gmail.com

ข่าวอื่นๆ

5
November
กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว "โครงการรางวัลทีวีสีขาว" ครั้งที่ 2

<p>ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว "โครงการรางวัลทีวีสีขาว" ครั้งที่ 2 และรับฟังการเสวนา</p> <p>เรื่อง "ถอดกลยุทธ์สร้างสรรค์เนื้อหาพัฒนาทีวีดิจิทัล"</p> <p>โดย</p> <p>คุณอัษฏาวุฒิ เหลืองสุนทร</p> <p>ผู้กำกับละครและนักแสดง</p> <p>&nbsp;</p> <p>คุณวรวรรธน์ ขุนทอง</p> <p>บรรณาธิการข่าวหน้า 1 ไทยรัฐ</p> <p>&nbsp;</p> <p>คุณพรีพล อนุตรโสตถิ์</p> <p>ผู้ผลิตและพิธีกรรายการ "ชัวร์ก่อนแชร์" ช่อง9 MCOT</p> <p>&nbsp;</p> <p>คุณเขมสรณ์ หนูขาว</p> <p>ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี</p> <p>&nbsp;</p> <p>คุณนคร วีระประวัติ&nbsp;</p> <p>ผู้ดำเนินรายการ</p> <p>&nbsp;</p> <p>วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิการยน 2562 เวลา 13.30-15.00น.</p> <p>ณ โรงแรมแบงค็อกมิดทาวน์ ห้องโคลิเซี่ยม ชั้น6</p> <p>ถนนพระราม6 เขตราชเทวี(ประมาณ 50 เมตร จากสี่แยกอุรุพงษ์)</p> <p>&nbsp;</p> <p>ติดต่อสอบถาม:คุณสุภาพร เลขมาศ โทร 084-1374534</p>