มูลนิธีจำนง รังสิกุล

เป็นกำลังสำคัญที่จะให้กำลังใจสื่อที่ผลิตรายการเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการจัดทำรางวัลในครั้งนี้ ได้มีจุดประสงค์ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆ และผลงานของทางสถานีโทรทัศน์

จากการตัดสินรางวัลของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับนักวิชาการและนักสื่อสารมวลชน เพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ และส่งเสริมให้มีการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

โครงการ "รางวัลทีวีสีขาว"

เป็นการประกวดส่งเสริม ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่เจ้าของผลงานที่มีคุณภาพ จากการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับนักวิชาการ และนักสื่อสารมวลชน เพื่อส่งเสริม และเป็นขวัญกำลังใจให้มีการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป โดยทางมูลนิธิได้ร่วมมือกับ กสทช. กทปส. และมูลนิธิจำนง รังสิกุล

รางวัลประกอบด้วยรางวัลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการโทรทัศน์ โดยรางวัลจะมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศเพียงผลงานเดียวเท่านั้น จากผู้เข้ารอบสุดท้าย และผู้มีฝีมือการแสดงได้ดีเด่นที่สุดเพียงท่านเดียว

VIDEO // NEWS

ลุ้นและติดตามงานประกาศผลรางวัล

27 กันยายนนี้ เวลา 23:00 ช่อง3 กด33

ความคืบหน้ารางวัลทีวีสีขาว ครั้งที่ 2

รางวัลคุณภาพสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม