มูลนิธีจำนง รังสิกุล

เป็นกำลังสำคัญที่จะให้กำลังใจสื่อที่ผลิตรายการเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการจัดทำรางวัลในครั้งนี้ ได้มีจุดประสงค์ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆ และผลงานของทางสถานีโทรทัศน์

จากการตัดสินรางวัลของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับนักวิชาการและนักสื่อสารมวลชน เพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ และส่งเสริมให้มีการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

โครงการ "รางวัลทีวีสีขาว"

เป็นการประกวดส่งเสริม ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่เจ้าของผลงานที่มีคุณภาพ จากการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับนักวิชาการ และนักสื่อสารมวลชน เพื่อส่งเสริม และเป็นขวัญกำลังใจให้มีการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป โดยทางมูลนิธิได้ร่วมมือกับ กสทช. กทปส. และมูลนิธิจำนง รังสิกุล

รางวัลประกอบด้วยรางวัลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการโทรทัศน์ โดยรางวัลจะมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศเพียงผลงานเดียวเท่านั้น จากผู้เข้ารอบสุดท้าย และผู้มีฝีมือการแสดงได้ดีเด่นที่สุดเพียงท่านเดียว

5
November
2019
กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว "โครงการรางวัลทีวีสีขาว" ครั้งที่ 2

<p>ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว "โครงการรางวัลทีวีสีขาว" ครั้งที่ 2 และรับฟังการเสวนา</p> <p>เรื่อง "ถอดกลยุทธ์สร้างสรรค์เนื้อหาพัฒนาทีวีดิจิทัล"</p> <p>โดย</p> <p>คุณอัษฏาวุฒิ เหลืองสุนทร</p> <p>ผู้กำกับละครและนักแสดง</p> <p>&nbsp;</p> <p>คุณวรวรรธน์ ขุนทอง</p> <p>บรรณาธิการข่าวหน้า 1 ไทยรัฐ</p> <p>&nbsp;</p> <p>คุณพรีพล อนุตรโสตถิ์</p> <p>ผู้ผลิตและพิธีกรรายการ "ชัวร์ก่อนแชร์" ช่อง9 MCOT</p> <p>&nbsp;</p> <p>คุณเขมสรณ์ หนูขาว</p> <p>ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี</p> <p>&nbsp;</p> <p>คุณนคร วีระประวัติ&nbsp;</p> <p>ผู้ดำเนินรายการ</p> <p>&nbsp;</p> <p>วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิการยน 2562 เวลา 13.30-15.00น.</p> <p>ณ โรงแรมแบงค็อกมิดทาวน์ ห้องโคลิเซี่ยม ชั้น6</p> <p>ถนนพระราม6 เขตราชเทวี(ประมาณ 50 เมตร จากสี่แยกอุรุพงษ์)</p> <p>&nbsp;</p> <p>ติดต่อสอบถาม:คุณสุภาพร เลขมาศ โทร 084-1374534</p>